SKi Club Vrátna

Online výsledky / Online results

Počas Interkritérie Vrátna 2018 môžete sledovať priebežné výsledky aj online. Online výsledky pre:
23. 01. 2018 - Obrovský slalom (GS)
24. 01. 2018 - Slalom (SL)

You can watch online results during race in Vratna. Online results can be found in follows link:
23. 01. 2018 - Giant slalom (GS)
24. 01. 2018 - Slalom (SL)